Verslag Dag van de Zingeving Nederland

Verslag van de Dag van de Zingeving in Utrecht, 3 febr. 2018
De Parel van Zuilen, Utrecht

Onder leiding van gastvrouw Renske Douwes Dekker Verslag: Rudy Vandamme

De formule werkt! Krachtige inspirerende lezingen gevolgd door Ontwikkelcirkels en gezamenlijke kenniscreatie, becommentarieerd door de auteurs. Voor onszelf was het feest omdat we voelen dat we één team zijn met een gemeenschappelijke missie. Hier zie je de kleurmerkdragers van NPOW in de briefing, uiteraard ook in een cirkel 😉

In vergelijking met de Vlaamse situatie bleek dat in deze groep er veel meer mensen aanwezig waren die in hun werk expliciet te maken hadden met cliënten in grenssituaties, zoals gehandicapten en chronisch zieken. Er waren ook heel wat religieus geïnspireerde mensen aanwezig, soms verbonden aan een kerk. Misschien zijn we in België met zijn allen nog wel veel meer losgeslagen van kerk en geloof dan in Nederland…

Zingeving is duidelijk een thema dat beweegt tussen alledaagse beslissingen en de grote vragen van het leven. Precies daarin vullen de twee boeken elkaar goed aan: Zin kun je maken van auteurs Ilse Vooren en Merlijn Koch levert praktische kaders aan om in gesprekken zinsvragen van mensen op te sporen en processen van zingeving te begeleiden. Rudy Vandamme demonstreerde hoe hij met zijn Vorkmodel de zinsvraag stelt in een coachingsgesprek – altijd via het vierde spoor, de verbinding met het groter geheel.

Ilse Vooren / Merlijn Koch
Rudy Vandamme
Renske Douwes Dekker, onze gastvrouw die met veel humor en inspiratie alles aan elkaar weefde.
In de namiddag werden twee rondes van zes ontwikkelcirkels georganiseerd. Elke ontwikkelcirkel van 6 mensen werd begeleid door één van onze bekwame facilitatoren – kleurmerkdragers van NPOW – het Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken (www.ontwikkelingsgericht.org).
Ronde 1: Hoe ben je met zingeving bezig in je leven?
Ronde 2: Welk groter geheel BEN je?
Zoals je aan de foto’s hierboven ziet, wordt in het midden van een Ontwikkelcirkel een blad gelegd. Daarop wordt de vraag of het thema geschreven. De facilitator helpt ieder individu om beurt de vraag zo authentiek en rijk mogelijk te beantwoorden. In een volgende stap worden gelijkenissen, verschillen, thema’s en vragen gezocht. De facilitator doet dat in co-creatie met de groep. Op de foto’s kun je zien welke sfeer in een Ontwikkelcirkel hangt:
Andrea Thijssen
Koosje de Vries (met het Vorldoek achter haar)
Annet Peters en Bas Poppe
Rita Splinter
Gwen van Valkengoed
Martijn Nanninga
Plenum met Bas Poppe, in de grote kring – Ik geniet altijd van de schoonheid van een cirkel...

Wat waren de hoogtepunten?

Veel mensen zijn erg verrast dat, als we in groepen gesprek voeren, we enerzijds debat vermijden, anderzijds bewust op zoek gaan naar verschillen. Nederland heeft het moeilijk om uit het debat te blijven. Anderzijds zie je nu veel coaches op een manier luisteren waarbij ze in de ander ‘verdwijnen’. In onze Ontwikkelingsgerichte Benadering gaan we voor de authentieke ontmoeting. Het is een combinatie van oordeelloos luisteren én verschillende meningen op elkaar laten inwerken. Een soort kruisbestuiving waarin we elkaar bevruchten.

Zingeving is duidelijk iets dat komt van binnenuit, van een aangevoelde juistheid. Vervolgens willen meer en meer mensen die zingeving terugvinden in hun privé en werk. Veel getuigen dat het lastig is om je leven vorm te geven vanuit je diep aangevoelde zinsbeleving. Het is een pijnpunt van deze tijd, vooral in organisaties. De vraag van Harry Kunneman is nog steeds geldig: hoe staande blijven op de plek der moeite? Er werden vier antwoorden verzameld:

  1. Blijf ademen.
  2. Zoek je groep; zoek gelijkgezinden op, blijf niet alleen rondlopen met je idealen.
  3. Zoek een bron waar je je aan kunt laven, de natuur, God, het mysterie in het universum.
  4. Aanvaard de frictie van het scheppen als iets positiefs; problematiseer niet.

We leren ons als volk terug verbinden met grotere gehelen (buurt, collega’s, samenleving, aarde, God), met behoud van individualiteit weliswaar. De opdracht wordt echter nog veel scherper als we niet alleen zoeken naar verbinding, maar de vraag stellen: ‘welk geheel BEN je?’ Die vraag is op deze dag blijven hangen. Het is ongetwijfeld een deur die je uitdaagt de existentiële, spirituele en religieuze dimensie van je mens-zijn inhoud te geven.

Een opvallende observatie in zowel Vlaanderen als Nederland: stel je de vraag naar zinservaringen dan vertellen mensen honderduit. De diepere verhalen komen te voorschijn, iets waar we in dagelijkse gesprekken niet mee bezig zijn. Het volstaat om er tijd voor te maken en zinservaringen komen vanzelf naar boven. De vraag houdt me bezig hoe het komt dat we in onze gesprekken en ontmoetingen, ook in coaching, het zo weinig hebben over die grote vragen.

Wil je inspiratie, de film Human van Yann Arthus-Bertrand is een voorbeeld van dit soort tedere authentieke diepgang.

‘Gathering makes sense and making sense by gathering’ zegt Thijs Homan. ‘Het voelt hier aan als een Kerk zonder God’ zei iemand uit de zaal. Kom je ook naar één van onze ontmoetingscirkels?

We hebben een hoger doel: help ons de bewustzijnsgolf te versterken in de samenleving om een leven te leiden vanuit zingeving.

De Dag van de Zingeving is een initiatief van het Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken (NPOW)

Interessant? Deel deze pagina!