Over de auteurs

Zin kun je maken

Zin kun je maken benadert zingeving als een vermogen, waarbinnen vaardigheden en competenties te ontwikkelen zijn. Wanneer en hoe ervaar je zin? Dit boek maakt helder hoe zingevingsprocessen werken en wat de functie van zingeving is.

Voor leiders, coaches en andere professionals is praktische kennis van zingeving tegenwoordig essentieel. Dit boek geeft concrete handvatten om processen van zingeving te begeleiden, individueel en in organisaties.

Ontdek hoe je vanuit jouw vak of organisatie kunt bijdragen aan ervaringen van zin in alle verschijningsvormen, zoals motivatie, betrokkenheid, voldoening, (eigen)waarde en betekenis.

www.zinkunjemaken.nl
Zin_kun_je_maken_IlseVooren_MerlijnKoch_Boom

Ilse Vooren

Ilse Vooren is humanistica, coach en auteur. In haar loopbaan specialiseerde ze zich in de relatie tussen zingeving, energie en performance. De Universiteit voor Humanistiek en haar topsporttijd vormen hier de grondslag van.

Vanuit haar bedrijf Food for Flow helpt ze individuen en teams om energie in beweging te brengen en vanuit individuele talenten bij te dragen aan het geheel. Ze werkt graag vanuit BML, Transformational Presence en ontwikkelingsgericht.

Merlijn Koch

Ook Merlijn Koch is humanisticus. Verbonden aan het Europees Instituut ontwikkelde Merlijn de opleiding Positief existentiële coaching.

Merlijn is coach en trainer bij de landelijke coachorganisatie Resilians, met expertise in het vergroten van vitaliteit en veerkracht. Merlijn is erop gericht de laatste wetenschappelijke inzichten en onderzoeken werkbaar te maken in de praktijk.

Zinzoekers

De kracht van radicale authenticiteit

Een echtscheiding, een ontslag of het knagende gevoel dat je geleefd wordt; veel mensen realiseren zich dat zij niet meer door willen gaan met het leven dat ze leven. Ze voelen zich niet meer thuis in het grotere geheel en zoeken naar een authentiek bestaan waarin zinvol leven en werk belangrijker is dan materieel bezit of financieel succes. Deze mensen zijn zinzoekers en behoren tot een groter wordende groep in de samenleving.

Dit boek wil inzicht geven in deze nieuwe ontwikkelingsgolf in onze samenleving en mensen op weg helpen. Vier gevalsstudies uit de coachpraktijk worden vanuit inspirerende perspectieven verklaard: een burn-out, een carrière die botst met je idealen, de eeuwige concurrentiestrijd en vastzitten in een baan vanwege het inkomen dat je nodig denkt te hebben voor je levensstandaard. Daarbij staat voorop dat deze levenssituaties geen problemen zijn om opgelost te worden; het zijn uitnodigingen om de persoonlijke ontwikkeling op te pakken en te leren omgaan met de diepere dimensie van het leven.

Zinzoekers

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie. Hij is sociaal ondernemer, methodiekontwikkelaar en leraar. Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie en NLP formuleert hij methodiek die mensen kunnen inzetten om individuele ontwikkeling te koppelen aan de grotere gehelen van de samenleving, de aarde en het leven. Hij is de bedenker van het Ontwikkelingsgericht Coachen. Hij schreef meerdere methodische handboeken. Samen met zijn collega’s leidt hij het Ontwikkelingsinstituut (www.ontwikkelingsgerichtcoachen.be) en het Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken (www.ontwikkelingsgericht.org).

www.rudyvandamme.net

Interessant? Deel deze pagina!