Organisatie

Jaarlijks organiseren we in januari de Dag van de Zingeving met telkens een actueel en innovatief thema. Dit doen we in samenwerking met verschillende partners uit diverse sectoren, vanuit hun eigen betrokkenheid bij het thema.

Doel is om het thema zingeving onder de aandacht te brengen bij professionals. Hierdoor dragen we bij aan professionele ontwikkeling van leiders, managers, begeleidingsprofessionals, docenten, onderzoekers, sociale werkers, enz.  We werken daarbij ook op alle lagen: individuele ontwikkeling, groepsniveau, vakgebied,  organisatieontwikkeling en maatschappelijke innovatie.

De Dag van de Zingeving is een Belgisch-Nederlandse samenwerking. Het wordt geleid door Ilse Vooren en Rudy Vandamme.

Over de initiatiefnemers

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie. Hij is sociaal ondernemer, methodiekontwikkelaar en docent. Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie en NLP formuleert hij methodiek die mensen kunnen inzetten om individuele ontwikkeling te koppelen aan de grotere gehelen van de samenleving, de aarde en het leven. Hij is de grondlegger van het Ontwikkelingsgericht Coachen. Hij schreef meerdere methodische handboeken. Samen met zijn collega’s leidt hij het Ontwikkelingsinstituut en het NPOW (Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken).

Ilse Vooren

Ilse Vooren is humanistica, coach en auteur. In haar loopbaan specialiseerde ze zich in de relatie tussen zingeving, energie en performance. De Universiteit voor Humanistiek en haar topsporttijd vormen hier de grondslag van. Vanuit haar bedrijf Food for Flow helpt ze individuen en teams om energie in beweging te brengen en vanuit individuele talenten bij te dragen aan het geheel. Ze werkt o.a. vanuit BML, Transformational Presence en ontwikkelingsgericht. Samen met Merlijn Koch publiceerde ze het boek ‘Zin kun je maken. Processen van zingeving begeleiden’.

Interessant? Deel deze pagina!