Inspiratie

Download de whitepaper van Ilse Vooren en Merlijn Koch. Meaningful Work: wat kun je als organisatie doen?
Interview in Intermediair
17 Sustainable Development Goais

Wanneer ervaren we een verhaal of product als echt? 

Boeken

Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties !
Wat geeft zingeving, of beter gezegd 'purpose' in organisaties gestalte?
Er ligt nog veel capaciteit in onze hersenen te wachten om mooier mens te zijn
Met welke patronen koppelen sociale ondernemers zingeving aan business?

Zin kun je maken

Zin kun je maken benadert zingeving als een vermogen, waarbinnen vaardigheden en competenties te ontwikkelen zijn. Wanneer en hoe ervaar je zin? Dit boek maakt helder hoe zingevingsprocessen werken en wat de functie van zingeving is. Voor leiders, coaches en andere professionals is praktische kennis van zingeving tegenwoordig essentieel. Dit boek geeft concrete handvatten om processen van zingeving te begeleiden, individueel en in organisaties. Ontdek hoe je vanuit jouw vak of organisatie kunt bijdragen aan ervaringen van zin in alle verschijningsvormen, zoals motivatie, betrokkenheid, voldoening, (eigen)waarde en betekenis. www.zinkunjemaken.nl

Zinzoekers

De kracht van radicale authenticiteit

Een echtscheiding, een ontslag of het knagende gevoel dat je geleefd wordt; veel mensen realiseren zich dat zij niet meer door willen gaan met het leven dat ze leven. Ze voelen zich niet meer thuis in het grotere geheel en zoeken naar een authentiek bestaan waarin zinvol leven en werk belangrijker is dan materieel bezit of financieel succes. Deze mensen zijn zinzoekers en behoren tot een groter wordende groep in de samenleving.

Dit boek wil inzicht geven in deze nieuwe ontwikkelingsgolf in onze samenleving en mensen op weg helpen. Vier gevalsstudies uit de coachpraktijk worden vanuit inspirerende perspectieven verklaard: een burn-out, een carrière die botst met je idealen, de eeuwige concurrentiestrijd en vastzitten in een baan vanwege het inkomen dat je nodig denkt te hebben voor je levensstandaard. Daarbij staat voorop dat deze levenssituaties geen problemen zijn om opgelost te worden; het zijn uitnodigingen om de persoonlijke ontwikkeling op te pakken en te leren omgaan met de diepere dimensie van het leven. www.ontwikkelingsgerichtcoachen.be

Zinzoekers

Interessant? Deel deze pagina!