Purpose meets Business

Op 31 januari 2019 vindt de Dag van de Zingeving plaats, met als thema Purpose meets Business. Je wilt je idealen verwezenlijken, zinvol bezig zijn, maar je dient ook te presteren en financiële doelstellingen te halen. De uitdaging is, of het nu in economie, politiek, onderwijs, management, landbouw, zorg of dienstverlening is, om de logica’s van geld en idealen samen te brengen.

31 januari 2019 | Vrije Universiteit Amsterdam

Een kwestie van waarde

Je kunt hard werken, succesvol zijn en zelfs veel geld verdienen. Maar de vraag is waartoe dit leidt. Vroeg of laat stelt iedereen zich die vraag en heeft voor zichzelf verantwoording af te leggen. Het geldt voor elk individu, project of bedrijf: wat ben je aan het doen en waartoe doe je dat eigenlijk?

Nu we leven temidden van grote maatschappelijke en ecologische vraagstukken en de wereld zich daar steeds bewuster van wordt, kunnen we niet meer alleen aan onszelf denken. Als consument wil je steeds meer met organisaties in zee die bijdragen aan ons welzijn en onze planeet. In afgelopen jaren zijn vele ondernemingen hieruit ontsproten. Vanuit idealen en het willen leveren van werkelijke waarde. Dat is fantastisch, maar hoe verdienen we daar dan genoeg of zelfs veel geld mee?

Twee logica’s verbinden

De uitdaging is, of het nu in economie, politiek, onderwijs, management, landbouw, zorg of dienstverlening is, om de logica’s van geld en idealen samen te brengen. Kun je organisaties en business managen en tegelijk ‘the greater good’ voeden? Hoe doe je dat? Hoe ga je daar vanuit HR mee om? Hoe kun je daar als leider mee aan de slag? De Dag van de Zingeving 2019 faciliteert ontwikkeling in krachtig en bewust ondernemen.

Impact als graadmeter voor succes

Organisaties staan voor steeds grotere complexiteit waarbinnen ze moeten opereren. Daarin worden de grenzen bereikt van het model waarin je voor meerdere jaren doelen stelt en van bovenaf scherpt stuurt op basis van verschillende indicatoren en meetinstrumenten. De veranderingen volgen elkaar daarvoor te snel op. Wie in jouw organisatie kunnen daarin meeschakelen en sturen? Het is niet onbelangrijk om te weten en te sturen, maar er is meer nodig om de huidige en toekomstige complexe vraagstukken aan te pakken.

Een van de grote vragen is hoe je talentvolle medewerkers die de veranderingen mee kunnen helpen vormgeven kunt verbinden aan de organisatie. Maar ook hoe mensen gezond kunnen werken en hun talent willen ontplooien en inzetten. Die betrokkenheid komt niet alleen meer voort uit een goed salaris en arbeidsvoorwaarden; het onderscheid is te vinden in de mate waarin iemand vanuit zijn waarden, identiteit en missie aansluiting vindt bij de organisatie. De vraag die steeds meer leidend wordt voor consumenten, medewerkers, bedrijfspartners en investeerders is niet ‘wat krijg ik ervoor terug?’, maar ‘welke impact levert dit op?’

Voor wie?

De Dag van de Zingeving 2019 faciliteert ontwikkeling in krachtig en bewust ondernemen voor:

 • Directeurs, (HR)-managers en leiders gericht op de ontwikkeling van purpose en business;
 • Ondernemers die willen gaan voor zowel financiële als duurzame maatschappelijke waarde;
 • Start-ups die werken aan hun idealen en hun business;
 • Begeleidingsprofessionals die zich bezighouden met zingeving, organisatieontwikkeling en/of innovatie. 

Herken je deze vragen?

 • Hoe kun je organisaties en business managen en tegelijk ‘the greater good’ voeden? Hoe ga je daar vanuit HR mee om? Hoe kun je daar als leider mee aan de slag?
 • Hoe kun je de lopende ontwikkeling rond teal, agile, lean of Semco koppelen aan (meer) purpose?
 • Kan ik meer betekenen voor anderen en de wereld?
 • Hoe kun je zingeving op een logische manier onderdeel maken van business?
 • Hoe kun je vanuit een binnenpositie (leidinggevende, HR medewerker, expert professional) de organisatie meer betekenisvol maken voor iedereen?
 • Hoe kun je vanuit een buitenpositie (coach, trainer, consultant) een organisatie helpen om purpose een plek te geven?

Dit mag je verwachten…

Purpose meets Business is een bijeenkomst die verloopt in een sfeer van ontmoeting, authenticiteit en onderzoek. De bijzondere locatie van de VU Amsterdam is uitstekend geschikt om de kwaliteit van deze bijeenkomst mogelijk te maken.

Inspiratie, dialoog en interactie

Het programma is een combinatie van inspiratie en dialoog. Vier sprekers vertellen elk vanuit hun praktijk hoe ze met ‘Purpose meets Business’ aan de slag zijn of tegenkomen. Ze brengen niet alleen hun praktijkervaring en inzichten; ze vertellen ook over hun zoektocht en moeilijk op te lossen vragen. Elke ronde bestaat uit korte kernachtige bijdragen en elke spreker is tegelijk facilitator van een gevarieerd interactief programma.

Aan de slag met praktijkcases

We werken met concrete praktijkcases, op basis van voorbeelden. Jouw en onze ervaring en vragen staan centraal. In subgroepen reflecteer je en koppel je persoonlijke ontwikkeling aan de ontwikkeling van de grotere gehelen (bijvoorbeeld familie, organisatie, maatschappij en milieu) waar jij onderdeel van uitmaakt. We gaan samen op zoek hoe we purpose en business op concrete manieren kunnen vormgeven.

Impact en waardecreatie

Niet gewoon een congres dus. Wel een proeftuin waar we een nieuwe leervorm opzetten, gebaseerd op het vraagstuk Purpose meets Business.  We doen dit door de combinatie van input x dialoog x sfeer. We gaan voor een walk the talk van wat we denken dat een zinvolle organisatievorm is. We gaan voor impact en waardecreatie. We leren direct van elkaar en krijgen inzicht in wat ons te doen staat, in het eigen leven, in leiderschap en in onze organisaties. 

Wat haal je eruit:

 • Je maakt kennis met praktijkcases van start-ups, social entrepreneurs en andere ondernemers die purpose en business combineren;
 • Je leert theoretische bronnen en denkkaders kennen om mee aan de slag te kunnen;
 • Je krijgt nieuwe methodes en handelingsprincipes aangereikt om purpose om te zetten in de praktijk;
 • Je kunt je netwerk uitbreiden met collega’s en bedrijven die eenzelfde taal spreken en waardegedreven ontwikkeling beogen;
 • Je ervaart aan den lijve wat het betekent om vanuit purpose te leven en werken;
 • Je krijgt alle ruimte voor je praktijkcase, waarbij we met elkaar meedenken, -voelen en -doen;
 • Je gaat naar huis met inzichten en concrete stappen voor in je eigen situatie of organisatie.

Graag ontmoeten we je op 31 januari 2019 aan de VU: Purpose meets Business!

Partners Dag van de Zingeving 2019

Initiatiefnemers Dag van de Zingeving

Interessant? Deel deze pagina!